2de jaar

De lessentabel omvat 32 lestijden per week, in onze school aangevuld met één toegevoegd uur.
Alle leerlingen uit 2A volgen 24 u. per week dezelfde vakken.
Voor 5 uur per week moet je een keuze maken uit de basisoptie Latijn of de basisoptie Moderne wetenschappen.
Kies je voor de basisoptie Latijn dan krijg je nog 1 uur Frans erbij en 2 uur socio-economische initiatie (SEI).
Kies je voor de basisoptie Moderne wetenschappen dan krijg je nog 1 uur Frans, 1 uur Nederlands en 1 uur wiskunde extra
1ejaar
VAKKEN 2LAT 2MW
  Katholieke godsdienst 2 2
  Aardrijkskunde 1 1
  Engels 2 2
  Frans 4 4
  Geschiedenis 2 2
  Latijn 5 -
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Muzikale opvoeding 1 1
  Natuurwetenschappen 1 1
  Nederlands 4 5
  Socio-economische initiatie 2 2
  Techniek 2 2
  Wetenschappelijk werk - 3
  Wiskunde 4 5
       
  * Informatica 0,5 0,5
  * Inhaalles / studie 0,5 0,5
TOTAAL 33 33
 

* toegevoegd uur

* Dankzij dit toegevoegd lesuur kunnen we in het tweede jaar inhaallessen en informatica organiseren.
Wie geen inhaalles volgt,gaat naar de studie.
0,5: 1 lesuur om de 14 dagen

DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING EN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE IN HET TWEEDE LEERJAAR A

(1) Je zal Latijnse teksten leren lezen en ze leren begrijpen naar vorm en inhoud. Aan de hand van deze teksten zal ook de aandacht worden gevestigd op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur.
(2) In de lessen Socio-Economische Initiatie (SEI) maak je kennis met enkele hedendaagse economische denkwijzen en problemen. Je ervaart dat economie hoort bij alles wat je dagelijks meemaakt.
(3) In de lessen Wetenschappelijk Werk (WW) zal je door zelfstandig werken alle onderdelen van de wetenschappen ontdekken.
(4) Toegevoegd lesuur: 1 u. informatica / inhaalles of studie om de 14 dagen.

2e jaar algemeen

In het eerste jaar heb je ervaren dat Latijn een verfijnde, maar ingewikkelde taal is. Door de verdere studie van deze taal leer je gestructureerd redeneren.

Tijdens de 5 uur Latijn worden de woordenschat, verbuigingen en vervoegingen nog eens grondig herhaald. Je leert Latijnse teksten lezen en begrijpen naar vorm en inhoud. Aan de hand van deze teksten wordt je aandacht gevestigd op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur.

Je lessenrooster wordt per week aangevuld met 1 uur Frans en 2 uur SEI (zie basisoptie Moderne wetenschappen).

In de lessen SEI (socio-economische initiatie) maak je kennis met enkele hedendaagse economische denkwijzen en problemen. Je leert dat economie hoort bij alles wat je dagelijks meemaakt. Tijdens de 3 uur WW (wetenschappelijk werk) leer je alle aspecten van de wetenschappen ontdekken.