2de graad

Het derde en vierde leerjaar ASO

Hieronder vindt u het overzicht van de lessenroosters in het derde en vierde jaar. Het aantal studierichtingen is voor heel het A.S.O.-onderwijs beperkt tot: Humane Wetenschappen, Economie, Grieks-Latijn, Grieks, Latijn, Wetenschappen.

Algemene voorstelling:

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat wij kunnen beschikken over zoveel goederen en diensten die ons leven aangenaam maken ? Allerlei ondernemingen, grote en kleine, van groenteboer tot autoproducent, zorgen ervoor dat we niets tekortkomen. Precies dat ondernemerschap onderzoeken we in het vak economie. Je leert waarom mensen ondernemen en wat er allemaal komt bij kijken.

We zetten je aan om kritisch na te denken over economische verschijnselen die je rondom je opmerkt zoals, wat economische groei precies betekent, waarom niet iedereen deelt in de vruchten van die economische groei, wat de rol van de overheid is, waarom bedrijven zich in het buitenland vestigen, …

Dat alles doen we op een actieve manier. Via opdrachten bouw je stap voor stap je kennis op. Via persoonlijk werk en groepswerk ontwikkel je je vaardigheden in het gebruik van ict, internet, het verzamelen en verwerken van informatie en het presenteren ervan. Je wordt uitgedaagd om je eigen mening te formuleren en te leren luisteren naar de mening van je klasgenoten en van anderen.

Binnen deze studierichting kan je kiezen voor 4 uur wiskunde of 5 uur wiskunde (zie lessentabel).

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit de basisoptie Moderne wetenschappen en Latijn kunnen in principe de studierichting Economie aanvangen. Het vak SEI (socio-economische initiatie) hoef je in het tweede jaar dus niet gevolgd te hebben.

Trekt de wereld van bedrijven en consumenten je aan, blijf je wel eens stilstaan bij een nieuwsbericht, dan zit je in het vak én in de studierichting economie op je plaats.

Ook de leerinhouden van de andere vakken leggen de klemtoon op algemene vorming. Daarom wordt van je verwacht dat je graag werkt, dat je nieuwsgierig bent om nieuwe dingen te ontdekken. Indien je kiest voor de studierichting Economie met 4 uur wiskunde, is een goede basis en interesse voor vreemde talen een must. Kies je voor de studierichting Economie met 5 uur wiskunde dan is een stevige wiskundige basis onontbeerlijk.

Toekomst:

Je kan ook in de derde graad verder studeren in de studierichting Economie aangevuld met moderne talen of wiskunde. Een overstap naar andere studierichtingen binnen het ASO is mogelijk, maar moet steeds ernstig gewikt en gewogen worden. Vergeet niet dat deze studierichting je algemene vorming wil verruimen en je net als de andere ASO-studierichtingen niet rechtstreeks op het beroepsleven voorbereidt. Na het laatste jaar ASO volg je logischerwijze een opleiding in het hoger onderwijs.

Volgens interesse en mogelijkheden kan je kiezen voor een professionele bachelor (3 jaar) of een academische bachelor aangevuld met 1 of 2 jaar masteropleiding (vroeger : academisch onderwijs of hogeschool lange type van 4 of 5 jaar). Enkele mogelijkheden: regentaat economie, wiskunde of talen, toegepaste informatica, bedrijfsmanagement, laborant, verpleegkundige, industrieel ingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, …

Algemene voorstelling:

Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat wij kunnen beschikken over zoveel goederen en diensten die ons leven aangenaam maken ? Allerlei ondernemingen, grote en kleine, van groenteboer tot autoproducent, zorgen ervoor dat we niets tekortkomen. Precies dat ondernemerschap onderzoeken we in het vak economie. Je leert waarom mensen ondernemen en wat er allemaal komt bij kijken.

We zetten je aan om kritisch na te denken over economische verschijnselen die je rondom je opmerkt zoals, wat economische groei precies betekent, waarom niet iedereen deelt in de vruchten van die economische groei, wat de rol van de overheid is, waarom bedrijven zich in het buitenland vestigen, …

Dat alles doen we op een actieve manier. Via opdrachten bouw je stap voor stap je kennis op. Via persoonlijk werk en groepswerk ontwikkel je je vaardigheden in het gebruik van ict, internet, het verzamelen en verwerken van informatie en het presenteren ervan. Je wordt uitgedaagd om je eigen mening te formuleren en te leren luisteren naar de mening van je klasgenoten en van anderen.

Binnen deze studierichting kan je kiezen voor 4 uur wiskunde of 5 uur wiskunde (zie lessentabel).

Leerlingenprofiel:

Alle leerlingen uit de basisoptie Moderne wetenschappen en Latijn kunnen in principe de studierichting Economie aanvangen. Het vak SEI (socio-economische initiatie) hoef je in het tweede jaar dus niet gevolgd te hebben.

Trekt de wereld van bedrijven en consumenten je aan, blijf je wel eens stilstaan bij een nieuwsbericht, dan zit je in het vak én in de studierichting economie op je plaats.

Ook de leerinhouden van de andere vakken leggen de klemtoon op algemene vorming. Daarom wordt van je verwacht dat je graag werkt, dat je nieuwsgierig bent om nieuwe dingen te ontdekken. Indien je kiest voor de studierichting Economie met 4 uur wiskunde, is een goede basis en interesse voor vreemde talen een must. Kies je voor de studierichting Economie met 5 uur wiskunde dan is een stevige wiskundige basis onontbeerlijk.

Toekomst:

Je kan ook in de derde graad verder studeren in de studierichting Economie aangevuld met moderne talen of wiskunde. Een overstap naar andere studierichtingen binnen het ASO is mogelijk, maar moet steeds ernstig gewikt en gewogen worden. Vergeet niet dat deze studierichting je algemene vorming wil verruimen en je net als de andere ASO-studierichtingen niet rechtstreeks op het beroepsleven voorbereidt. Na het laatste jaar ASO volg je logischerwijze een opleiding in het hoger onderwijs.

Volgens interesse en mogelijkheden kan je kiezen voor een professionele bachelor (3 jaar) of een academische bachelor aangevuld met 1 of 2 jaar masteropleiding (vroeger : academisch onderwijs of hogeschool lange type van 4 of 5 jaar). Enkele mogelijkheden: regentaat economie, wiskunde of talen, toegepaste informatica, bedrijfsmanagement, laborant, verpleegkundige, industrieel ingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, …

Algemene voorstelling:

De studierichting Latijn is een richting die vele poorten voor de toekomst openhoudt, omdat ze de leerlingen een erg veelzijdige vorming biedt. In de eerste plaats omwille van de studie van het Latijn zelf.

De Romeinse cultuur heeft een fundamentele rol in onze geschiedenis gespeeld en daarom loont het de moeite de wortels van onze beschaving te bestuderen. In het derde jaar vervolledig je je kennis van de grammatica om in het vierde jaar een aanvang te maken met de lectuur van de grote werken uit de literatuurgeschiedenis. De grammatica wordt bondig herhaald en tot een minimum herleid. Stilaan leer je omgaan met literatuur en openstaan voor de diepere betekenissen ervan. Maar Latijn is meer dan dat.

De logische, heldere manier waarop de Latijnse taal is opgebouwd, verplicht je om nauwkeurig na te denken. Je leert analyseren en synthetiseren. Omdat je ook in deze richting 5 uur wiskunde hebt, kunnen deze capaciteiten nog sterker ontplooid worden. Zowel via de taal als het getal word je op een bijzondere wijze geoefend in de vaardigheid tot abstraheren, in het logisch denken, in het ontdekken van ordeningsprincipes, in de vaardigheid tot concluderen en structureren.

Deze kwaliteiten zijn ook onmisbaar voor de studie van de wetenschappelijke vakken, die op zo’n manier onderwezen worden, dat je in de derde graad zonder problemen kan aansluiten bij de wetenschappelijke richtingen.

Tevens verleent deze studierichting Latijn je talenkennis een unieke diepgang. Het Latijn is de moedertaal van bijna alle Europese talen. Je verwerft een grondig inzicht in het functioneren en evolueren van een taal. Deze kennis helpt je om vlotter en inzichtelijk één van de moderne talen aan te leren.

Leerlingenprofiel:

De studierichting Latijn biedt je een waardevol evenwicht door de aanwezigheid van zowel een wiskundig-wetenschappelijke als een literair-taalkundige component. Er wordt van jou een zeer regelmatige, doorgedreven ijver en studie-inspanning verwacht om de theorie te begrijpen en toe te passen in alle onderdelen van deze studierichting. Verder wordt van jou een grote studiemotivatie voor alle vakken verwacht om je doorstromingskansen maximaal te laten renderen.

Toekomst:

In de derde graad kan je je studies in de studierichtingen met de component Latijn verder uitbouwen. De overgang naar een wetenschappelijke of wiskundige studierichting (zonder de component economie of Latijn ) blijft mogelijk. Na het laatste jaar ASO kan je kiezen voor een professionele bachelor (3 jaar) of een academische bachelor aangevuld met 1 of 2 jaar masteropleiding (vroeger : academisch onderwijs of hogeschool lange type van 4 of 5 jaar). Enkele mogelijkheden: industrieel ingenieur, regentaat talen, wiskunde of wetenschappen, journalistiek, informatica, sociaal assistent, verpleegkundige, klassieke filologie, moderne talen of rechten, psychologie, politieke en sociale wetenschappen, burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect, geneeskunde, tandheelkunde, …

Algemene voorstelling:

Hoe komt het dat wij verschillende smaken kunnen waarnemen? Uit welke delen bestaat ons oor? Hoe verklaar je het verschijnen van een regenboog? Waaruit is een molecule water opgebouwd? Waarom is zuurstof zo belangrijk in ons leven?

Allemaal vragen waarop je in de vakken biologie, fysica en chemie een antwoord zoekt. In deze studierichting krijg je dus een pakket van 6 u. wetenschappen.

De theoretische kennis zal je uitbreiden of verdiepen aan de hand van practica, opzoekingswerk, extra oefeningen en via het gebruik van ICT. In de studierichting wetenschappen heb je 5u. wiskunde, die je zeker nodig hebt om de theoie te begrijpen en als ondersteuning van de practica en de oefeningen.

Leerlingenprofiel:

Ben je echt geïnteresseerd in wetenschappen en zoek je voortdurend naar een verklaring voor natuurverschijnselen dan is dit een richting voor jou. Alle leerlingen uit de basisoptie Moderne wetenschappen en Latijn kunnen in principe de studierichting Wetenschappen aanvangen. Er wordt van jou verwacht dat je inzicht en interesse hebt voor wiskunde en wetenschappen, dat je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen. Je moet ook de nodige motorische aanleg hebben voor het uitvoeren van experimenten.

Om je doorstromingskansen maximaal te laten renderen, wordt verder van jou een zeer regelmatige studie-inspanning en een grote studiemotivatie voor alle vakken verwacht.

Toekomst:

In de derde graad kan je vanuit deze richting je wetenschappelijke studies verder uitbouwen in de richting Wetenschappen-Wiskunde. Wil je liever de talen laten primeren dan kan je in onze school nog altijd overschakelen naar de richting Moderne Talen-Wiskunde. Een overgang naar de studierichtingen met economie is mogelijk mits tijdens de vakantie een inhaalcursus economie te volgen. Na het laatste jaar ASO kan je kiezen voor een professionele bachelor (3 jaar) of een academische bachelor aangevuld met 1 of 2 jaar masteropleiding (vroeger : academisch onderwijs of hogeschool lange type van 4 of 5 jaar). Enkele mogelijkheden: industrieel ingenieur, verpleegkunde, laborant, regentaat wiskunde, wetenschappen of talen, vertaler-tolk, journalistiek, toegepaste informatica, sociaal werker; burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect, bio-ingenieur, geneeskunde, tandheelkunde, wetenschappen, wiskunde, eco-nomische wetenschappen, rechten, psychologie, pedagogie, politieke en sociale wetenschappen, …