1e jaar

De lessentabel omvat 32 lestijden per week, in onze school aangevuld met één toegevoegd lesuur.
Alle leerlingen uit 1A volgen 27 uur per week "algemene vorming",
aangevuld met 5 uur "differentiatie" en
1 uur "klassenleraar".
1ejaar
VAKKEN 1A 1A + Latijn
ALGEMENE VORMING 27 LESUREN
  Katholieke godsdienst 2 2
  Aardrijkskunde 2 2
  Beeld 2 2
  Engels 1 1
  Frans 3 3
  Geschiedenis 1 1
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Mens en samenleving 1 1
  Muziek 1 1
  Natuurwetenschappen 2 2
  Nederlands 4 4
  Techniek 2 2
  Wiskunde 4 4
DIFFERENTIATIE 5 LESUREN
  Frans 1 0
  Nederlands 1 0
  Wiskunde 1 0
  Latijn 0 4
  Taalondersteuning 0 1
  Project (modulevorm) 2 0
KLASSENLERAAR 1 LESUUR
    1 1
TOTAAL 33 33
 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING EN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE IN HET EERSTE LEERJAAR A

De leerlingen blijven voor de leervakken in hun eigen klassengroep, wat uit pedagogisch standpunt zeer belangrijk is. Het grote verschil met de lagere school is dat er na een lestijd van 50 minuten telkens een andere leerkracht een ander vak komt onderwijzen.
De lessentabel omvat 32 lestijden per week, in onze school aangevuld met één toegevoegd lesuur.